top of page

Komercyjne zapachy HVAC (ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją)


Jedną z pierwszych oznak pogarszającej się jakości powietrza w budynku jest często obecność niepożądanych zapachów. W przypadku ich wykrycia, natychmiastowym działaniem jest odnalezienie ich źródła i usunięcie przyczyny. Czasami przyczyna jest organiczna, a pleśń jest częstym winowajcą. Innym razem mogą to być chemikalia przedostające się do systemu HVAC.Komercyjne zapachy HVAC


Czy systemy HVAC mogą powodować nieprzyjemne zapachy?

Niestety, systemy HVAC mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Istnieje szeroka gama możliwych komercyjnych zapachów HVAC i równie szeroka gama ich źródeł. Niektóre z najczęstszych zapachów obejmują:


Zapachy spalenizny, Zapachy przypominające obracające się jajka Zapachy chemiczne Zapachy stęchlizny

Warto również zauważyć, że źródła tych zapachów mogą mieć różny stopień toksyczności, a niektóre z nich stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Na przykład zapach zgniłych jaj zwykle oznacza wyciek gazu ziemnego do systemu wentylacyjnego, co może być śmiertelne.


Jak pachnie wyciek HVAC?

Kilka szczególnych zapachów powinno podnieść alarm ze względu na ich potencjalny wpływ na zdrowie. Zapach płynu niezamarzającego, eteru, chloroformu, rozcieńczalnika do farb lub słodkich zapachów może wskazywać na wyciek czynnika chłodniczego. Należy natychmiast skontaktować się z nami w celu zbadania sprawy, ponieważ tego typu wycieki stanowią nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale także dla zdrowia osób narażonych na ich działanie.Czy pleśń może pachnieć jak chemikalia?

Podczas cyklu życiowego pleśń wytwarza różne gazy określane jako MVOC, mikrobiologiczne lotne związki organiczne. Różne MVOC są emitowane na różnych etapach tego cyklu życiowego, a każdy z nich emituje różne zapachy do powietrza. Niektóre z tych zapachów mogą pachnieć jak chemikalia. Na przykład benzen jest MVOC.


Jak usunąć zapach z systemu HVAC?

Istnieje szereg środków, które można podjąć w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów, ale poważne kwestie wymagają profesjonalnej konserwacji HVAC. Niemniej jednak, poniższe taktyki podejmowane regularnie mogą pomóc je wyeliminować i zapobiec ich powrotowi.


Wymiana filtrów powietrza

Filtry powietrza w systemach klimatyzacji powinny być wymieniane raz na jeden do trzech miesięcy, w zależności od tego, jak duże jest ich nagromadzenie lub jak często są używane. Dzięki konsekwentnej wymianie filtrów powietrza można wydłużyć żywotność systemu chłodzenia.


Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych jest również pomocne, ponieważ mogą się w nich gromadzić zanieczyszczenia, kurz, pleśń i grzyb. Jest to często przyczyną "zapachu spalenizny", gdy ogrzewanie jest uruchamiane po raz pierwszy jesienią. Pleśń może również rozwijać się wśród zanieczyszczeń.


Ogólna bieżąca konserwacja

Regularna bieżąca konserwacja, taka jak sprawdzanie szczelności, czyszczenie wężownic itp. to najważniejsze sposoby na uniknięcie tych problemów, zanim staną się one poważne. Zmniejszy to również prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z nieprzyjemnym zapachem.


Rozwiązania HVAC firmy Nexvent

W Nexvent spędziliśmy ponad 27 lat doświadczenia w branży, pracując z każdym aspektem komercyjnych systemów HVAC. Będziemy współpracować z Tobą, aby dostosować optymalne rozwiązanie dla Twojego budynku i pomóc Ci znów oddychać spokojnie.Comments


bottom of page