top of page

2,500 - 15,000 m3/h

Higieniczna Centrala Wentylacyjna

Centrale wentylacyjne typu pakietowego, które mogą wykonywać precyzyjną klimatyzację stosowaną w salach operacyjnych, intensywnej terapii, pomieszczeniach czystych i przemyśle lotniczym, są zaprojektowane w celu utrzymania jakości powietrza powyżej określonych standardów.

W celu zapewnienia wentylacji zgodnej z normami DIN 1946/4, świeże powietrze przepuszczane jest przez filtry o jakości G-4, F-7, F-9 i H-13. Wszystkie komponenty używane wewnątrz są wykonane ze stali nierdzewnej. Na wewnętrznych powierzchniach higienicznych central wentylacyjnych nie ma wgłębień i wystających powierzchni, które mogłyby zatrzymywać kurz i brud. Ilość ciepła, cząstek, wilgoci i tlenu w powietrzu wydmuchiwanym z centrali wentylacyjnej do strefy czystej może być precyzyjnie regulowana. Bateria DX jest wykorzystywana jako źródło ciepła w higienicznych centralach wentylacyjnych. W centralach wentylacyjnych z wężownicą DX proces ogrzewania i chłodzenia odbywa się w cyklu pompy ciepła.

bottom of page