top of page

28 - 66 kW

Jednostka Skraplacza

Bardziej efektywne systemy skraplaczy i parowników i stają się bardziej wydajne przy wysokich temperaturach zewnętrznych z akumulatorem DX dzięki mniejszej utracie wydajności jednostki zewnętrzne lub, innymi słowy, jednostki skraplacza zaczęły być często używane. 

Nowe techniki stosowane w systemach sprężarek o niskich kosztach energii utorowały drogę do wysokiej wydajności. C.O.P do 4 jednostek, systemy DX stały się częścią naszego życia. stały się częścią naszego życia. Łatwa instalacja, każda dodatkowa pompa do systemu jest zimna i bezpośrednio bez potrzeby stosowania generatora ciepłej wody szybkie uruchomienie dzięki systemowi rozprężania zapewnia. Wyższe wydajności uzyskuje się poprzez połączenie jednostek zewnętrznych o małej wydajności.

bottom of page