top of page

2,500 - 14,000 m3/h

Radyal Jet Fanlar

Otopark ihtiyacı artık şehir çapında bir sorun haline geliyor. Bu ihtiyaca duyarlı şehir yetkilileri ve özel girişimciler çok katlı ve kapalı otoparklar inşa etmeye başladı. Yerden metrelerce aşağıda inşa edilen otoparklarda havalandırma zorunlu hale gelmiştir. Araba egzoz dumanlarından çıkan zehirli karbon monoksit insan sağlığını tehdit ediyor. Kirli havanın hızlı bir şekilde uzaklaştırılması ancak cebri havalandırma ile mümkündür.

Otopark ihtiyacı artık şehir çapında bir sorun haline geliyor. Bu ihtiyaca duyarlı şehir yetkilileri ve özel girişimciler çok katlı ve kapalı otoparklar inşa etmeye başladı. Yerden metrelerce aşağıda inşa edilen otoparklarda havalandırma zorunlu hale gelmiştir. Araba egzoz dumanlarından çıkan zehirli karbon monoksit insan sağlığını tehdit ediyor. Kirli havanın hızlı bir şekilde uzaklaştırılması ancak cebri havalandırma ile mümkündür. Geleneksel hava kanallı havalandırma sistemleri tavan kodunu azalttığından ve daha fazla yükseklik gerektirdiğinden, birim yükseklik başına daha az park katı inşa etme ihtiyacı ortaya çıkar. Daha verimli kullanıma yönelik araştırmalar sonucunda jet fanlar tasarlanarak kullanıcılar tarafından kullanıma sunuldu. Jet fanlar kirli havayı havalandırma bacasına doğru iter. Havalandırma bacasının giriş bölgesinde sıkışan hava, hava kanalları kullanılmadan dış ortama atılır.

bottom of page