top of page

2,500 - 50,000 m3/h

Nem Alma Sistemleri

Yüzme havuzlarının nemini alan klimalar, kapalı yüzme havuzlarındaki nem miktarını belirli bir aralıkta sınırlayan kombine cihazlardır. Nemi giderme işlevinin yanı sıra havuz alanının ısıtılmasını da sağlarlar. Havadaki su molekülleri evaporatörün soğuk yüzeyi ile temasa geçtiğinde hızla çiğlenme noktasına ulaşır ve spiral plakalar boyunca aşağıya doğru hareket eden damlacıklar oluşturarak drenaj odasında toplanır. Bu işlem sürekli tekrarlanarak havadaki nemin temizlenmesine yol açar.

Yüzme havuzlarından nem toplamaya yönelik cihazlar klasik klima üniteleri yapısında üretilmektedir. Cihazlar modüler çerçeve sistemi ile üretilmektedir. Hücrenin çerçevesi galvanizli çelik profillerden yapılmıştır. Hücre panelleri çift katmanlı, dış katmanı 1 mm kalınlığında galvanizli çelik ve boyalı çelik sacdan oluşmaktadır. İç kısmında galvanizli, paslanmaz çelik veya epoksi kaplı saclar kullanılmaktadır. İki duvar arasında yüksek yoğunluğu sayesinde ısı ve ses yalıtımı sağlayan bazalt ve diyabaz içeren taş yünü kullanılmıştır.

Nem toplama üniteleri, kondenser, evaporatör, kompresör ve genleşme vanasından oluşan bir nem toplama devresinden oluşur. Nemli hava soğuk evaporatörden geçirilir ve su damlaları kanatlardan drenaj odasına akar. Kuru ve soğuk hava, kondansatörden geçirilerek giriş havasının sıcaklığı yükseltilir. Daha fazla ısıtmaya ihtiyaç duyulursa, ısıtma bobini aracılığıyla ilave ısıtma kullanılır. Havuzdan nemi almak için kullanılan ünite, doğrudan invertörlere bağlı fanları kullanır. Yüzme havuzu ünitelerinin otomasyon sistemi cihaza tam entegredir. Yüksek verimli kaydırmalı kompresörler de kullanılmaktadır.Yüzme Havuzlarından Nem Alma Amaçlı Klima Üniteleri Ne İşe Yarar?

Sıcaklık ve nem bir araya geldiğinde sıcaklığın bunaltıcı yönü ve nemin dayanılmaz etkileri insanları daha fazla rahatsız eder. Özellikle kapalı mekanlarda nem ve sıcaklık, havadaki oksijen miktarını azaltarak zararlı gazların artmasına neden olur. Kapalı yüzme havuzlarında havuzdaki nem, sıcaklık ve kimyasallar nefes almayı zorlaştıran çeşitli bileşikler oluşturur. Yüzme havuzlarından nemin toplanmasına yönelik klima üniteleri, bağıl hava nemini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için kullanılır.

Nem, kağıt ve selülozik malzemeler gibi diğer endüstriyel ürünlerin depolama ömrünü ve işlenme kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Havuz bitkileri depolanan malzemelerin nemini düzenlemek için kullanılır.

Arşivlerde ve müzelerde saklanan ve sergilenen değerli belge ve anıtların uzun süre saklanması ve korunması havanın nemine bağlıdır. Yüksek nem, ayrışma sürecini hızlandırır. Nem korozyona katkıda bulunur ve malzemelerin ayrışma sürecini hızlandırır. Yüzme havuzlarındaki nemi toplayan klima üniteleri havayı daha kuru tutarak olumsuz etkileri ortadan kaldırır.Yüzme havuzlarından nem toplamak için klima üniteleri nerede kullanılır?

Yüzme havuzlarından nemin toplanmasına yönelik klima cihazları, kapalı yüzme havuzlarındaki nem miktarını belirli bir aralıkta sınırlayan kombine cihazlardır. Nemi giderme işlevinin yanı sıra havuz alanının ısıtılmasını da sağlarlar. Monte edilen ısıtma bataryası sayesinde sıcak su üretim cihazından gelen su, fanlar vasıtasıyla ortama yönlendirilir. Havadaki su parçacıkları, evaporatörün soğuk yüzeyi ile temas ettiğinde hızlı bir şekilde çiğlenme noktasına ulaşarak spiral kanatlar boyunca aşağı doğru hareket eden ve drenaj odasında toplanan damlacıklar oluşturur. Bu işlem sürekli olarak tekrarlanarak havanın nemi alınır. Ayrıca havadaki hidroklorik asit de ayrışır. Havuz nem alma üniteleri iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkına göre çalışır. Dış ortam iç ortama göre daha sıcak olduğunda, nemli hava dışarı atılır ve daha kuru dış hava iç ortama verilerek denge sağlanır. Bu süreçte kompresörler kapatılarak daha az enerji tüketimi sağlanır. Cihaz üzerine monte edilen klapeler iç ve dış sıcaklık farkına bağlı olarak taze ve egzoz hava miktarını düzenler.Yüzme Havuzlarından Nem Toplama Amaçlı Klima Santralleri Kullanmanın Diğer Sistemlere Göre Avantajları Nelerdir?

Eski yüzme havuzu havalandırma sistemlerinde merkezi klimalar kullanılmaktadır. Nemi giderme işlevi bulunmadığından odadaki hava tamamen dışarıya atılır, bunun yerine dışarıdan temiz hava verilir. Bu, kontrol panelinin daha enerji verimli çalışmasının yerini alır. Özellikle dış hava sıcaklığının daha düşük olduğu geçiş ve kış aylarında bu durum ciddi enerji maliyetlerine neden oluyor. Dışarıdaki daha soğuk havanın ısıtılıp içeriye getirilmesi gerekir. Yüzme havuzlarından nemin toplanmasına yönelik klima santralleri, nem toplama devresi sayesinde, dışarıdan hava girmesine gerek kalmadan, en soğuk dönemlerde bile ısının içeride tutulmasını sağlayacak şekilde çalışır.

bottom of page